Film

Het juichend ontvangen Rabbit Hole wordt in Amerika gezien als understated, onderkoeld en ingetogen. Voor een Hollywood-film is Rabbit Hole inderdaad genuanceerd en sober.

Maar wie de lat hoger legt, bij de beste arthousefilms, ziet een zeer expliciete, zelfs demonstratieve film. Het is maar vanaf welk punt je het bekijkt.

Rabbit Hole is gebaseerd op een toneelstuk. Een Pulitzer Prize-winnend toneelstuk, dat door auteur David Lindsay-Abaire zelf is bewerkt tot filmscenario. Misschien is dat het probleem: in het theater moeten sc̬nes de achterste rijen bereiken, in de bioscoop gebruik je een close-up. De emoties worden door het echtpaar (Aaron Eckhart en Nicole Kidman) in Rabbit Hole Рdat moet leren omgaan met de dood van hun kind Рte vaak voor de achterste rijen gespeeld; waar een blik, een houding, een aarzeling had kunnen volstaan.

Zoals de scène in de supermarkt. Kidman, die zich voortdurend groot houdt, ziet verderop een kind dreinen om snoep bij zijn weigerachtige...