19-01-2008
Door Ko Colijn

Het heeft een paar maanden geduurd, maar Defensie heeft nu toch een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek tegen het VPRO-programma Argos. De radiomakers hadden beweerd dat Nederlandse commando’s in 2002 in Afghanistan buiten hun boekje waren gegaan. Ze zouden in Kaboel en Kandahar buiten hun mandaat hebben geopereerd. De vraag werd opgeworpen of minister Frank de Grave indertijd zelfs niet voor de gek was gehouden, want Argos toverde ook een sheet van de commando’s tevoorschijn waarop stond ‘wat willen wij niet kwijt’ – en daarop volgde een lijstje van activiteiten die tijdens een bezoek van Frank niet aan de orde mochten komen. Nu zijn militairen die op eigen houtje in verre gebieden opereren ongeveer het ergste wat de Staat der Nederlanden kan overkomen, dus de aantijging is zeer ernstig. De huidige minister, Eimert van Middelkoop, was boos en noemde het een canard.

Daar is veel publiciteit over geweest, ook in VN (29 december...