Een ‘Woord vooraf’, in weinig romans zal de echtgenote van de schrijver zich daaraan bezondigen. Maar in het geval van J.J. Voskuils Binnen de huid is daar een goede reden voor.

Wat kapot kan moet kapot

Ten eerste verschijnt deze roman postuum: de schrijver overleed verleden jaar. Voorts gaat het om een roman die Voskuil bij leven niet wilde publiceren, dus is een verantwoording op zijn plaats. Bij zijn overlijden liet Voskuil het manuscript van Binnen de huid na. De beslissing over publicatie legde hij bij Lousje Voskuil-Haspers. Ze schrijft: ‘Zelf had hij tot het eind geaarzeld, vanwege het intieme karakter van het boek en omdat hij niemand wilde kwetsen. Ik heb besloten, na lang nadenken, dat dit ongewoon oprechte, moedige boek niet ongepubliceerd mag blijven. Het was een moeilijke beslissing.’

Dat moet wel. Menig minder ruimhartige schrijversweduwe had dit boek ongepubliceerd gelaten, in ieder geval tot na haar verscheiden. Hoofdrolspelers zijn Maarten Koning en zijn...