Portret premier Jiabao van China

De Dalai Lama reist onvermoeibaar de wereld over om de Tibetaanse zaak te bepleiten. Op 4 en 5 juni komt hij daarvoor ook naar Nederland. Zijn bezoeken dwingen regeringsleiders en staatshoofden om stelling te nemen. Ontvangen zij hem, dan riskeren zij de woede van China en schade aan hun economische en politieke relaties met Peking. Ontvangen zij hem niet, dan wordt ze door hun eigen bevolking en parlement vaak lafheid en gebrek aan principes verweten. Want waarom zou je een belangrijk religieus maar zeker ook politiek leider niet ontvangen? Alleen omdat China dat niet wil?

Premier Balkenende wil de Dalai Lama niet ontmoeten. Tot woede van de Tweede Kamer, die hem in een motie opdroeg om dat juist wel te doen. Daaraan weigert hij halsstarrig gehoor te geven. Hij wil zijn goede relatie met de Chinese premier Wen Jiabao niet in gevaar brengen. Juist door die goede relatie kan hij mensenrechtenschendingen, ook in Tibet, effectief aan de kaak stellen,...