Moet ik als journalist onthullingen doen over mensen die nu minister of topambtenaar zijn bij een groot departement, maar die ik toen met ‘Kameraad’ aansprak?

Een van mijn favoriete boeken is The Great Fear van de Britse journalist David Caute. Deze oud-redacteur van de New Statesman beschrijft daarin de anti­communistische zuiveringen in Amerika onder de presidenten Truman en Eisenhower. Top­ambtenaren, wetenschapsmensen en filmregisseurs werden voor gremia als het Senate Permanent Subcommittee on In­ves­ti­ga­tions en het House Un-American Activities Com­mit­tee gesleept om verantwoording af te leggen voor hun rol in de linkse beweging.

Opmerkelijk was dat de belangstelling van senatoren als Joseph McCarthy niet uitging naar de standpunten die ze op dat moment (begin jaren vijftig) innamen, maar naar de sympathieën die ze in een grijs verleden hadden gekoesterd. De fellow travelers, zoals ze werden genoemd, moesten uitleggen waarom ze in 1936 inzamelingsacties...