Daglicht

De vraag van de lezer op deze pagina naar onze beweegredenen bij de keuze van de foto’s van eurocommissaris Neelie Kroes (VN 23) roept een tegenvraag op: mogen vrouwen van een bepaalde leeftijd het daglicht niet meer verdragen – kunnen zij slechts in camouflage afgebeeld worden? De fotograaf, Stephan Vanfleteren, zei zelf vorig jaar in de Volkskrant: ‘Iedereen voor mijn camera verdient het beste.’ Maar in zijn ogen is het beste niet een gelaat waarop elke karaktertrek krampachtig is gladgestreken, zodat de persoon verborgen blijft.

Wij hadden hem gevraagd Kroes te fotograferen, juist omdat zijn portretten in zwart-wit vaak zo uitgesproken zijn. Op het omslag zie je Kroes staan, elegant gekleed, fier, de handen in de zij, een wenkbrauw vorsend omhoog en een oogopslag die je beslist scherp mag noemen. En ja, zij is zeventig. En?

Het toeval wil dat het artikel begint met de beschrijving van een poster in haar Brusselse kantoor. Daarop staat een hoogbejaarde vrouw, gekleed in...