De hele week

Mijn favoriete band doet ter verhoging van de feestvreugde aan publieksparticipatie. De trombonist is daarin de gangmaker. Hij dirigeert de toehoorders – of het er nu honderd zijn in Spijkenisse of enkele duizenden op een plein in Istanbul – met gemak in allerlei richtingen: stappen naar rechts, stappen naar links; één arm in de lucht, twee armen in de lucht; omlaag op de hurken en omhoog de lucht in; stappen naar voren, stappen naar achteren. Zo verandert het gehoor in een ritmisch bewegend geheel dat na enkele omzwervingen altijd weer terugkeert naar zijn uitgangspositie.

Vrij Nederland deed bijna drie jaar geleden enkele stappen naar voren. Het blad veranderde van vorm en formule: dikker, groter, gevarieerder. Het verscheen ook een dag later. De redactie zond de laatste pagina’s op dinsdag in plaats van maandag naar de drukker om het laatste nieuws makkelijker ‘mee te nemen’. U weet immers hoe het gaat met weken: op maandag moet het nog zo’n beetje op gang komen,...