Gewoontedier

Ook de lezer is menselijk. Hij is een gewoontedier. Zo betekent een abonnement op een weekblad dat het elke week moet komen – waarom zou het anders een weekblad heten? Dat VN al vele jaren soms een week overslaat, is hem een doorn in het oog. En hij laat zich ook niet paaien met kreten als ‘dubbelnummer’ of ‘extra dik’. Zolang het rekenonderwijs in dit land niet geheel naar de verdommenis is, is 148 pagina’s nog steeds niet het dubbele van 92. En ‘dik’ kan ook betekenen dat een redacteur er gewoon maar een paar duizend woorden bij heeft getikt om het meer te laten lijken voordat hij met vakantie gaat. Ja, zo kunt u het ook!

Het weekblad mag u niet voor verrassingen plaatsen. Deze rubriek, bijvoorbeeld, moet hier staan, zodat u haar altijd meteen kunt vinden (en overslaan). En de hoofdredacteur zelf moet ook zo lang mogelijk op zijn post blijven, al was het maar omdat een opvolger altijd meteen weer wil gaan sleutelen aan het blad. Daar zit de lezer helemaal niet op te...