Gezag

In dit nummer houden wij de ergste kwalificaties over politici tegen het licht (p. 26). Hoe vaak ze ook gebezigd worden, voor de meeste bestaat eigenlijk geen grond. Ze werken keihard, veelal in de anonimiteit, krijgen goed maar niet overdreven betaald, leiden een zeer ongewis stress-bestaan, kampen met allerlei, vaak tegengestelde, belangen en moeten altijd een antwoord hebben op de meest onmogelijke vragen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar de meesten verdienen onze vooroordelen niet.

We hebben er weer honderdvijftig te kiezen. Ze kunnen een steuntje in de rug gebruiken om te beginnen door ze niet bij voorbaat elk gezag te ontzeggen. De Vlaamse psycho┬şanalyticus Paul Verhaeghe brandt een klein kaarsje voor het herstel van autoriteit (p. 34). Hij herinnert ons aan de tegengestelde driften van de mens: de wens deel uit te maken van een groter geheel en het streven naar onafhankelijkheid en autonomie. Voor de nodige balans moet je ook wat autoriteit in handen willen...