Toneelstukje

Op 30 april 1980 waanden wij ons oorlogsverslaggever. Op de vlakte van het Waterlooplein holden wij voor de mobiele eenheid te paard uit. Op het Rokin volgden wij de charges achter de brandende barricades. Zou de linie rondom de Dam stand houden of zou de monarchie bezwijken? Onze zakken waren gevuld met kleingeld om tussentijds telefonisch verslag uit te brengen aan de redactie (de collega’s van de avondbladen maakten indruk met hun walkietalkies).

Het zal drieëndertig jaar later anders gaan. Zoals Simon Kuper twee weken geleden (sorry, we waren er te vroeg bij) schreef: de monarchie is nog nooit zo sterk geweest. Hoezeer Beatrix de culturele elite voor zich heeft weten te winnen, bleek de afgelopen dagen nog eens uit alle hofmakerij.

Maar de elite heeft de toekomst van de monarchie niet in handen. Zij staat of valt met de gunst van het volk. Hoe het land op 30 april ook Oranje kleurt, koning Willem-Alexander kan er niet zomaar op vertrouwen. Daarvoor is de band...