Oppositie

Het was de week van Sybrand Buma (het ‘Van Haersma’ in zijn naam is geschrapt teneinde de communicatie met de kiezers te vergemakkelijken). Met dank aan de Volkskrant, die de fractievoorzitter van het CDA een glansrol in de oppositie toedichtte. Het begon 5 februari met het exclusieve interview waarin hij Europa de wacht aanzegde. Dat zijn lijstje met eisen vooral gebrek aan kennis van de Europese Unie verried, deed er minder toe. Het CDA had ‘het politieke signaal’ afgegeven dat het niet langer blind de eurofilie is toegedaan. En voor wie nog twijfelde aan het nieuwe elan, was er vorige week ook nog het in dezelfde krant breed uitgemeten CDA-verzet tegen de regeringsplannen voor de woningmarkt. Het mondde maandag uit in een groot artikel waarin de bekende oudgedienden van de partij Buma van harte mochten feliciteren. Zo ziet de onvermijdelijke Jack de Vries ‘een jonge frisse fractie zonder ballast en frustraties’.

Het is prima dat het CDA werk maakt van zijn...