Beschaving

Het in het vorige nummer gepubliceerde overzicht van alle kwesties waarbij politici in opspraak zijn gekomen, leidde onder lezers tot een wat moedeloze reactie: Wat moeten we eigenlijk met die lui? Het is goed te bedenken dat de lijst met politici die zich ‘gedragen’ veel langer is. Nederland is geen bananenrepubliek, het is eerder een wat appelige monarchie waar het fruit hier en daar zachte plekjes vertoont.

De PvdA trekt hiertegen in eigen gelederen ten strijde: geen pardon voor vertegenwoordigers die in de fout gaan. Dat strookt met haar ambitie ook een ‘beschavingsoffensief’ te verspreiden onder de burgerij. Het roept bij Max van Weezel herinneringen op aan de normen en waarden van Jan Peter Balkenende (p 15.). Hij werd destijds uitgemaakt voor huichelaar omdat zijn kabinet tegelijkertijd diep sneed in de sociale voorzieningen die een land nu juist zo beschaafd maken.

Stephan Sanders beziet met argwaan de opnieuw geformuleerde idealen van de PvdA: ‘Ik wil...