Verheffend

Bij de jaarlijkse eredienst voor Het Boek is het goed een kaarsje te branden voor de bibliotheek (p. 70). Onze gedachten gaan daarbij in het bijzonder uit naar de slachtoffers: de gesloten filialen, de stapels boeken die tot pulp worden gemangeld, de bibliothecarissen voor wie geen werk meer is. Ze zijn gevallen onder de bezuinigingsdruk.

Daarbij is sprake van een zekere willekeur. Sommige gemeenten ontzien de bibliotheek, andere zetten het mes er diep in. Zo gaat in Deurne de jaarlijkse subsidie omlaag van 650.000 naar 250.000 euro. De PvdA-wethouder vindt de bieb ‘geen kerntaak’; een rolstoel is nu eenmaal belangrijker dan een boek. En hij vindt het ook scheef dat driekwart van de bevolking meebetaalt aan een voorziening waar het geen prijs op stelt. Bovendien weet hij wat de toekomst brengt: de bibliotheek gaat verdwijnen door de digitalisering. Deurne loopt dus mooi voorop.

Bibliotheken hebben misschien ook lang geloofd in hun eigen vanzelfsprekendheid. En nu zij...