Vogelperspectief

Frédérik Ruys kijkt in zijn tekening als een vogel neer op de Dam in Amsterdam. Zijn illustratie biedt houvast bij de aangrijpende reconstructie die Auke Kok maakte van het bloedbad dat daar op 7 mei 1945, in de schemering tussen bezetting en bevrijding, plaatsvond. We dachten dat verhaal te kennen, maar het is veel pijnlijker (p. 44-59).

Vanuit de lucht denk je alles beter te begrijpen, zeker het gemier en gepolder in Nederland. Fotograaf Kadir van Lohuizen liet zijn vlieger met camera en afstandsbediening op boven de Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Wij kennen natuurlijk ook het verhaal van de polder waar weer natuur van moest worden gemaakt, het verzet van de boeren en de loze beloften van Henk Bleker. Het lijkt om weinig te gaan; een vogel vliegt zo over die paar akkers, de dijk en de populieren heen. Op de achtergrond zie je de rivier en de haven – het economisch belang waar de polder als aflaat voor moet worden opgeofferd.

Het is in veel...