Meer Europa?

Niet alleen de VS, maar ook Europa kent zijn jaarlijkse ‘State of the Union’ – het moment waarop de president zich uitspreekt over de stand van zaken. José Barroso is natuurlijk in de verste verte niet vergelijkbaar met Barack Obama, maar hij wekt de indruk dat hem er alles aan gelegen is om dat verschil kleiner te maken. Barroso sprak zich op Hemelvaartsdag in Florence nog eens uit voor ‘meer Europa’, maar haastte zich daaraan toe te voegen dat het hem niet gaat om ‘meer Brussel’, meer bureaucratie, maar om verdergaande economische integratie teneinde uit de crisis te geraken en de snel stijgende werkloosheid te beteugelen (volgens hem is de euro inmiddels al gered). Barroso pleitte voor duurzame hervormingen op lange termijn.

Wie de moeite neemt naar de praktijk van Europa te kijken, kan niet al te hoge verwachtingen hebben. Zo woedt er al jaren strijd over hervormingen van het landbouwbeleid. Wie met een vinger wijst naar de subsidiepot van vijftig...