Op rapport

In het zicht van het zomerreces is het tijd voor een tussentijdse beoordeling van onze volksvertegenwoordigers (p. 38). Dat doen we niet alleen op basis van eigen wijsheid, maar vooral aan de hand van gesprekken met Kamerleden en telwerk van mensen die daarin bekwaam zijn. Twee jaar geleden besloten wij het rapport optimistisch. Het gedoogkabinet zou voor het functioneren van de Tweede Kamer best eens een blessing in disguise kunnen zijn. Wisselende meerderheden stimuleren het vrije debat.

De kiezer mocht het niet lang meemaken. Rutte I strandde en er kwamen weer verkiezingen. Een jaar later wekken de statistieken de indruk dat het parlement krachtiger dan ooit is. Kamerleden hebben met zo’n duizend amendementen gepoogd wetgeving te verbeteren. Er zijn in korte tijd maar liefst vier moties van wantrouwen tegen bewindslieden ingediend.

Maar nader beschouwd valt het toch tegen. Slechts 15,8 procent van die amendementen is ook daadwerkelijk aangenomen. En de vier...