Nog sterker

Een van de anonieme vrijwilligers van Wikipedia heeft er een lemma aan gewijd: ‘Een sterk verhaal is een verhaal dat voor waar wordt verteld, maar waarvan de inhoud zodanig onwaarschijnlijk is dat het niet waar kan zijn.’ Deze speciale uitgave van Vrij Nederland bevat eigenlijk ‘nog sterkere verhalen’. Dat zijn verhalen waarvan de inhoud zodanig onwaarschijnlijk is dat ze niet waar kunnen zijn, maar die desondanks toch waar (kunnen) zijn.

Sommige verhalen zijn de vrucht van research (Anna Luyten over een charismatische gek, Karin en Sheila Sitalsing over een stalker, Ivo van Woerden over de man die een vrouw is met een gave). Andere auteurs putten uit eigen herinneringen (Daan Heerma van Voss over zijn tante in een kooi, Sander Donkers die een mes zijn kant op ziet priemen, Thomas Blom die Ad Melkert een pak aanmeet). De een lijkt te dromen (Charlotte Mutsaers, die door een stem wordt geleid), terwijl de ander in een nachtmerrie wakker wordt (Pieter...