Hypocriet

Wat oudere lezers beginnen er nog regel­matig over: de kleurenbijlagen van Vrij Nederland. In de jaren tachtig maakte het weekblad furore met lange, sociale reportages, waarvoor verslaggevers en fotografen alle ruimte kregen. Het woord ‘kleur’ sloeg lange tijd eigenlijk alleen op de advertenties. De verhalen, vaak over onrecht in de samenleving, waren geïllustreerd met stevig doorgedrukte zwart-witfoto’s. Daarnaast prijkten de fraaiste advertenties: veel whisky, sherry, cognac, sigaretten, shag en pijptabak. Het journalistieke engagement werd mede mogelijk gemaakt door drank- en tabaksboeren.

Toen wisten we ook al dat het slecht was, maar maalden daar minder om. Nu zijn we al bijna zover om pakjes sigaretten te voorzien van anti-reclame: afschrikwekkende foto’s. Bijna, want de lobby daartegen is nog volop gaande. De overheid moet zich volgens een internationaal verdrag doof houden voor de tabaksindustrie, maar de praktijk wijst anders uit. De...