Lange adem

Een jaar geleden publiceerde Vrij Nederland een reportage over de Kolenkitbuurt in Amsterdam-West (na te lezen op www.vn.nl/kolenkit ). In 2008 was de wijk nog uitgeroepen tot slechtste buurt van Nederland – ‘een snelkookpan van grootsteedse multiculturele problemen’. Dat moest veranderen. Gemeente en woningbouwcorporaties waren al overeengekomen te gaan slopen en bouwen: méér koop- en luxere huurwoningen om een gevarieerdere samenstelling van de bevolking te bewerkstelligen.

De Kolenkit kreeg zes jaar geleden een extra duw in de rug. Het werd een van de veertig wijken, die minister Ella Vogelaar met vereende krachten en geld wilde aanpakken. Vorig jaar stelde Sander Donkers in de reportage vast dat vooral de crisis roet in het eten had gegooid. De verkoop van nieuwe woningen stagneerde, corporaties en aannemers raakten in financiële problemen. Maar het probleem van deze wijken is ook dat veel inwoners weinig zelfredzaam zijn. Het is een lange weg om daarin...