Iedere maandagochtend tegen twaalven komt Peter van Straaten over de Raamgracht aangelopen, de jaspanden zwierig achter zich aan. Hij komt zijn wekelijkse politieke tekening brengen en zet zich dan, met de Steenhuis-puzzel van die week, aan een tafeltje. Binnen een halfuur heeft hij hem opgelost.

Zo gaat het al verschrikkelijk lang tussen VN en Van Straaten. Hij is sinds 1968 aan ons blad verbonden. Naast veel meer ander mooi werk maakte hij de serie ‘Het literaire leven’. Een hij wekte Agnes tot leven. Hij is al veel gelauwerd, en binnenkort krijgt hij de Gouden Ganzenveer voor zijn gehele oeuvre.

Onderweg naar deze pagina bent u alweer een van zijn tekeningen tegengekomen. Want tot ons genoegen was Peter bereid ook een reeks van vier Vrij Nederland-omslagen voor zijn rekening te nemen. ‘Ja, graag,’ klonk het. Toen we even later met wat aanvullende informatie belden, zei hij: ‘O, maar ik ben al begonnen, hoor.’

Achter de priemende ogen van Jan Pronk gaat een...