Dat Tomas Vanheste (1968) als halve bèta, kwart filosoof en kwart geschiedkundige in 2004 bij VN kwam werken als eindredacteur boeken en essays is goed te begrijpen. Hij had weliswaar een combinatie van toegepaste wiskunde en filosofie gestudeerd, maar voor Tomas lagen de letteren in het verlengde van die disciplines. Dat zit zo. In 1996 schreef hij ‘Copernicus is ziek’, zijn dissertatie over het New Age-denken dat de natuur­wetenschap verwerpt maar dat, als het uitkomt, ook gebruikt. ‘Men zoekt iets in de natuur­wetenschap dat er niet in zit.’ Niet-­rationele ervaringen van de werkelijkheid, vindt Vanheste, kunnen niet worden verwoord in wetenschappelijke taal. De literatuur en de poëzie zijn daar bij uitstek geschikt voor. Het was dus ook geen vreemde stap om na zijn promotie als redacteur in dienst te treden van uitgeverij De Bezige Bij. In 2001 begon hij bij VN te freelancen als literair recensent. In vaste dienst doet hij dat nog steeds. Samen met Anne Versloot en...