Minister Donner spreekt ons graag vermanend toe. Niemand mag twijfelen aan ’s mans rechtschapenheid. Toen kamerlid Koenders vorige week aandrong op onderzoek naar de CIA-vluchten die Nederland aandeden, sprak de ministeriële jurist van verdachtmakingen, en ‘dat is slecht’. Wat goed is, dat weet Donner, want dat belichaamt hij. Alles is goed, verzekerde hij mensen die na de Schipholbrand ongerust waren over de kwaliteit van de detentie van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hun opvang is keurig en veilig, hun behandeling humaan. En daar diende niet aan te worden getwijfeld, want de minister zei het immers zelf.

Redacteur Robert van de Griend (27) deelde het onbehagen van veel collega’s ter redactie en besloot poolshoogte te gaan nemen. Hij solliciteerde bij Securicor, het bedrijf dat door Donners ministerie wordt ingehuurd om illegalen en asielzoekers te bewaken. En eenmaal aan het werk zag hij al snel dat de steile Donner heel frivool omgaat met de waarheid. De man roept maar...