Het heeft er alle schijn van dat de ouders van Thijs Broer (36) hem hebben opgevoed om later bij VN te werken. Zijn vader was dominee in de doopsgezinde gemeente, die de zoon omschrijft als ‘een zeer vrijzinnig kerkgenootschap met een hekel aan autoriteit, tegendraads, zeer pacifistisch en sociaal betrokken’.

Na een studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en een halfjaar aan twee Berlijnse evenknieën studeerde Thijs af op ‘de ontwikkelingen van het politieke denken van Thomas Mann’. Beter kun je de vermenging van de twee pijlers waarop ons blad steunt, politiek en literatuur, volgens mij niet aanraken. Dat het Thijs’ voornemen was ‘de genuanceerde middenpositie te schetsen die Mann recht doet’, typeert hem helemaal.

Zijn eerste stuk voor Vrij Nederland schreef Thijs eind 1997 over het Joegoslavië-tribunaal: ‘Een theaterstuk met bloedstollende scènes’.

Sindsdien bestreek hij diverse disciplines. Hij interviewde denkers en politici en componeerde...