Jeroen Vullings

Een paar cruciale momenten in de loopbaan van VN’s messcherpe letterenredacteur hebben te maken met Harry Mulisch. In 1985, Jeroen Vullings studeerde toen al een paar jaar Nederlands, las hij Hoogste tijd en die roman beving hem zo dat hij zijn eerste essay publiceerde. Vanaf dat moment wist hij wat hij wilde: schrijven over literatuur. Daarop richtte hij zijn bestaan in. In 1993 schreef Vullings weer een essay over Mulisch, nu over diens vriendschap met schaakgrootmeester Donner, met als uitgangspunt De ontdekking van de hemel. Nadat hij dat gelezen had, rekruteerde VN’s Carel Peeters hem om wekelijks te schrijven voor de Republiek der Letteren. In 2000 werd dat een volledig redacteurschap.

Voordien viel Vullings al op als eigenzinnig literair journalist en criticus bij de Brusselse krant De Standaard, en bij het NPS-radioprogramma Knetterende Letteren. Ook was hij gastcriticus aan de Rijksuniversiteit Groningen, directeur van de Stichting Literaire...