Anil Ramdas

Sinds hij in 1995 een documentaire over Suriname maakte, was Anil Ramdas (48) er niet teruggeweest. Tot voor kort had hij genoeg van zijn geboorteland. Maar de laatste tijd trok het weer. In november betrok hij een huurhuis in Paramaribo. Daar gaat hij een jaar aan een boek werken. Ook zal hij verhalen voor VN maken. In dit nummer worstelt Anil met de dilemma’s van ontwikkelingssamenwerking (pagina 50 en verder). Anil is oud-bestuurslid van het Prins Claus Fonds en daarom plaatsen we zijn essay direct na het interview met de prinsen Friso en Constantijn, de beide erevoorzitters van het Fonds dat deze week voor de tiende keer de jaarlijkse prijzen uitreikt.

Voor één keer overtreedt VN deze week een ijzeren wet: het verbod op belangenverstrengeling. Ik ben bestuurslid van het Prins Claus Fonds en toch heb ik het interview met de prinselijke medebestuurders gemaakt; het schrijven liet ik over aan collega Mischa Cohen. Dat ik partijdig ben laat ik u hierbij weten. Ik...