Sander Pleij

Neerlandicus Sander Pleij studeerde af op het filmscenario De bankroetjazz van Paul van Ostaijen, en wie in deze VN zijn stuk over David Lynch leest, ziet het verband: Pleij houdt van films die je begrijpt als een gedicht. Of als een schilderij. Scenario’s moeten ruimte laten voor interpretatie.

Nog voordat hij zijn bul haalde, werkte hij al bij De Groene Amsterdammer. Hij solliciteerde naar een stageplaats met een brief aan hoofdredacteur Martin van Amerongen: ‘Geachte heer Van Amerongen, Schrijven kunnen we allemaal. Begeestering, dat is wat ik zoek.’ Het antwoord luidde: ‘Geachte heer Pleij, Schrijven kunnen we inderdaad allemaal. Het woord begeestering echter, is een germanisme in de grote herenmaten.’ Pleij werd toch aangenomen en werkte zo’n tien jaar bij Nederlands oudste opinieweekblad. Hij deed er kunst en letteren, en zat in de leiding als adjunct-hoofdredacteur. Met collega Joeri Boom won hij het Gouden Pennetje voor een serie over het...