Robert van de Griend

Redacteur Robert van de Griend heeft vele gedaanten. Ik doel niet op zijn vermomming als bewaker op de detentieboot, resulterend in de tweedelige reportage (VN, 25 maart en 1 april 2006) waarmee hij vorige week dinsdag winnaar werd van de nieuwe prijs voor journalistiek talent, de Tegel. Of op de scherpgesneden pakken waarin hij over de redactie wandelt. De gedaanten van Van de Griend die hem samen maken tot zo’n waardevolle collega zijn: een vechter, een peinzer, een studiebol en een estheet.

Toen Robert naar aanleiding van zijn undercover reportage werd uitgenodigd bij Nova, bespraken we wat hij zou gaan zeggen. Als ik hem toen niet krachtig had afgeremd, zou de uitzending zijn overheerst door invectieven richting de verantwoordelijken voor de misstanden die hij had aangetroffen. Dat is de vechter in Van de Griend, dezelfde die samen met fotograaf Ad Nuis week na week in Rotterdam bleef posten om het verhaal te maken over vreemdelingen die eenvoudig op de...