Ivo Daalder

Als je praat over oorlog is pathos nooit ver weg. Als je zegt dat wie in een oorlog belandt er nooit meer uitkomt, word je gemakkelijk weggezet als doemdenker. Het helpt dan niet te wijzen op de aanhoudende Tweede Wereldoorlog of op de voortdurende slag om Srebrenica in vele hoofden en gerechtshoven. Politici komen nu eenmaal nergens zonder de belofte van een ‘mission accom­plished’. In deze VN analyseert Ivo Daalder (Den Haag, 1960) de treurige opties die Amerika resten in Irak. Terugtrekken van de troepen is een optie, maar daarmee is de kous nog decennia lang niet af.

En Daalder is geen doemdenker. Als ­directeur Europese Zaken van presi­dent Clintons Nationale Veiligheidsraad coör­dineerde hij het beleid van de VS in­zake Bosnië. Hij is dus niet tegen interventie, integendeel. Vorig jaar pleitte hij voor Navo-ingrijpen in Darfur, een paar maanden terug ontketende hij een discussie met zijn voorstel voor een ‘concert van democratieën’ als alternatief...