Hassan Bahara

Toen VN-redacteur Margalith Kleijwegt haar boek Onzichtbare ouders publiceerde, kreeg ze post van Hassan Bahara. Hij complimenteerde haar met het boek, en stuurde het zijne mee. Een verhaal uit de stad Damsko heet het, en net als Onzichtbare ouders gaat het over Amsterdam-West. Bij de daarop volgende ontmoeting zei Bahara onomwonden:

eigenlijk had ik zo’n boek willen schrijven als wat jij hebt gemaakt. Margalith antwoordde dat het dan ongetwijfeld een nog beter boek zou zijn geworden.

Het zou in elk geval een ander boek zijn geworden. Onzichtbare ouders beschrijft de zoektocht naar de ouders van alle kinderen uit één klas in Amsterdam-West. Vrijwel allemaal allochtone kinderen, waardoor die zoektocht ook het verhaal wordt van een blanke Nederlandse journalist naar contact met de bewoners achter al die schotelantennegevels. Had Bahara, geboren Marokkaan, daar aangebeld, dan was er een ander contact geweest.

De redactie van VN is nog geen afspiegeling van de...