Arnold van Bruggen

Deze week hebben wij de wadden in het blad. De reportage uit het ‘laboratorium van menselijke verhoudingen’ Schiermonnikoog door Tomas Vanheste kunt u niet missen. Het tweede wadden-element is wat meer verborgen. Het is de persoon van Arnold van Bruggen, in 1979 geboren op Texel. Voor zijn journalistieke werk reist Arnold de halve wereld rond, maar iets van het eiland is in hem blijven zitten. Een soort montere door-weer-en-wind onverzettelijkheid. En opgroeien met het wijdse uitzicht over het wad geeft kennelijk een scherpe blik voor wat er in de verte gebeurt. Arnold is verder gegaan dan de Teso (Texels Eigen Stoomboot Onderneming, die de veerdienst naar Den Helder onderhoudt) hem kon brengen. Tijdens zijn studie geschiedenis begon Arnold te reizen naar Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Albanië. Aanvankelijk om medicijnen te brengen, vervolgens om over die plekken te berichten. Zijn film Amsterdam-Kosovo, het verslag van een tocht per ambulance over dat...