Echt

Met puristen heb ik nooit veel op gehad. Dat je fascistische propagandisten van raszuiverheid aantrof tussen de oprichters van de Duitse Groene Partij verbaasde me niet. De weg naar puurheid leidt tot geweld (een paar yogi daargelaten). Gelukkig is het argeloze gebruik van etiketten als ‘puur’ en ‘echt’ in de postmoderne tijd voorbij. Welke kennis is nog origineel, welk gedrag nog authentiek? Al het nieuwe incorporeert het oude, wetenschappers bouwen voort op eerdere ontdekkingen, en door het wereldwijde mediageweld mengen de culturen zich. Muziek van Senegal beïnvloedt die van Kansas, en andersom. Dus hoe erg is het nu helemaal dat de populaire wetenschapster Margriet Sits­koorn, schrijfster van de bestseller Het maakbare brein, teksten kopieert van collega’s zonder het te vermelden? Je zou kunnen zeggen: Sits­koorn is zo doordrongen van het postmoderne levensgevoel dat authenticiteit niets meer voor haar betekent. Alle kennis is van iedereen. Okay, maar dan moet...