De kosmopoliet

Beste VN-lezer,

U behoort tot een kwalijk slag mensen. Onderzoek wijst uit dat u een postmaterialist bent, of een postmoderne hedonist, of misschien zelfs, het hoge woord moet eruit: een kosmopoliet! Een kosmopoliet, een elitair wezen dat zich ook buiten de Nederlandse dijken thuis kan voelen, oog heeft voor andere culturen, zichzelf niet als enige graadmeter in de wereld kent. Bijna even erg als Máxima; bijna, want zij is ook nog allochtoon. Een kosmopoliet is, volgens Máxima’s critici, een vijand van het eigen volk dat altijd eerst moet komen bij de beleving van je identiteit. Van sommige critici kon je dit verwachten. Zij zijn tegen Europa en zetten het liefst een hek om Nederland. Van anderen, die Nederland graag internationaal zien meespelen in Uruzgan en op de vrije wereldmarkt, inclusief vijandige overnames en outsourcing, is de verkettering van de kosmopoliet moeilijker te begrijpen. Opinieleiders zouden zich toch moeten herinneren hoe fascistische en...