Crossing Border

Politici zouden eens een voorbeeld moeten nemen aan de culturele wereld. Dan zouden zij zien dat hun geweeklaag over het naar binnen gekeerde Nederland niet van toepassing is op heel Nederland, maar dat zij zelf benauwdheid scheppen. Staatssecretaris Frans Timmermans doet Europese Zaken en heeft het daar moeilijk mee, gezien het stuk dat hij vorige week stuurde naar NRC Handelsblad: ‘Het gevoel is wijdverbreid dat wij (…) ons maar beter als een moderne Candide kunnen toeleggen op het wieden van het onkruid in de eigen achtertuin, ons koesterend in de valse gloed van een gekunstelde herinnering aan een Nederland dat nooit was.’ Machteloos, die adjectieven. En: ‘Getekend door fatalisme en pessimisme veroordelen wij onszelf tot marginaliteit en achteruitgang.’ Spreek voor jezelf, zeg ik. Met wie gaat die man om? Wat leest hij? Alleen de opiniepagina’s, vermoed ik. De staatssecretaris moet toch eens kijken naar die andere Nederlander. Die reist door Nepal en...