De Wolff

Lange tijd wekten veel journalisten de indruk dat zij hun publiek als een noodzakelijk kwaad beschouwden. Op redacties heerste een naar binnen gekeerde cultuur, lezers bleven zorgvuldig buitengesloten. Dat leek geen probleem, totdat het publiek begon weg te lopen. Opeens moesten journalisten zich afvragen of er iets mis was met hun werk.

De vorige week vrijdag overleden Leon de Wolff was daarvan overtuigd. Na jaren te hebben gewerkt bij verschillende kranten en tijdschriften heeft hij als trainer, adviseur en onderzoeker veel redacties onder handen genomen. Hij hamerde op de noodzaak te weten wie je publiek is en hoe je dat van dienst kunt zijn.

De in de bedrijfseconomie geschoolde De Wolff ontwikkelde ook een methode. Journalisten moesten zich in allerlei vergaderzaaltjes vertrouwd zien te maken met zijn systematiek. Wat zij eerder vooral op gevoel deden, moest nu rationeel worden. Daarbij gold een strikt onderscheid in functies en invalshoeken, zorgvuldig gedoseerd op...