Jan Pronk

Deze week het vervolg op het verhaal over de privileges van Eveline Herf­kens, die bij de Verenigde Naties de campagne leidt tegen armoede in de wereld. Toen zij in 1998 aantrad als PvdA-minister van Ontwikkelings­samenwerking was Herf­kens de opvolger van Jan Pronk. In die tijd had zij veel kritiek op hulp via multinationale organisaties. Toch koos zij na het ministerschap weer voor een multinationale baan, ditmaal dus ‘To make poverty history’ (pagina 16).

Jan Pronk is altijd een pleitbezorger geweest van de internationale aanpak van de grote kwalen van de wereld. In zijn Den Uyl-lezing benadrukte hij onlangs dat de sociaal-democratie per definitie een internationale beweging is. Wouter Bos luisterde hoofdschuddend, en twee van zijn paladijnen, de Kamerleden Jet Bus­se­ma­ker en Paul Tang, schamperden dat Pronk niet zo groot moet denken en dat we eerst in eigen land eens wat problemen moeten oplossen. De PvdA moet zich samen met de SP terugtrekken binnen de...