Tomas en de boeren

In zijn studententijd had Tomas Vanheste niet kunnen bedenken dat zijn studie Toegepaste wiskunde en Wijsbegeerte hem zou leiden naar de journalistiek en naar het Neder­landse platteland. In 1996 promoveerde hij op de verhouding tussen new age en wetenschap, maar hoe kwam die intellectuele bagage hem van pas bij zijn onderzoek naar de wederopstanding van de bijna doodgewaande Nederlandse boer? Een relatie zien tussen new age en deze vorm van wederopstanding is te ver gezocht. Maar het is wel verklaarbaar dat iemand met een uitgesproken scepsis ten aanzien van zweverig gedoe en pretentieuze diepzinnigheid bij VN een hard onderwerp als ruimtelijke ordening in zijn portefeuille stak.

Dat hij juist deze week een florissant beeld schetst van de toekomst van de vaderlandse boer geneert hem lichtelijk. Door juist nu met dat verhaal te komen zou hij de indruk kunnen wekken mee te liften op de populariteit van kijkcijferkanon Boer zoekt vrouw, een goedkope truc waar je...