Victor Schiferli

De komende Boekenweek produceren de uitgevers weer een grote boekenberg. Er verschijnen prachtige boeken en, de kassa moet rinkelen, een hoop rotzooi en gelegenheidsherdrukken van titels die aansluiten bij het boekenweekthema. Volgende week brengt VN daarom een gids waarin we de berg ontginnen.

Is overproductie van boeken een feit of een populair vooroordeel? Dat wilde Victor Schiferli (40) nu eens gaan uitzoeken. Hij werkte tot voor kort bij een uitgeverij en ergerde zich aan de laatdunkende toon waarmee aan menig borreltafel de uitgevers worden bekritiseerd. Hij had juist mensen gezien die heel hard en met persoonlijke inzet werkweken van zeventig tot tachtig uur maakten. In de Republiek der Letteren zet hij (op pagina 56-60) de mythen en de feiten op een rij.

De neerlandicus Schiferli studeerde af op de poëzie van Kees Ouwens. Zelf debuteerde hij als dichter in 1990. Maar zijn interesse ging en gaat verder dan zijn eigen literatuur. Hij bevorderde de...