Toezicht

Was 2013 het jaar waarin wij ons met een schok realiseerden dat inlichtingendiensten vrij toegang hebben tot ons dataverkeer, dit jaar moet uitwijzen of wij daar ook wat aan kunnen doen. Er klinkt ferme taal. Het Europees Parlement wil opschorting van verdragen met de VS. De Duitse Bondsdag wil een parlementair onderzoek naar de activiteiten van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA op Duitse bodem (de Tweede Kamer is nog niet zover).

Regeringsleiders zitten hier niet op te wachten. Duitsland en Frankrijk proberen de schade voor de betrekkingen met de VS te herstellen en kunnen daarbij geen publiek rumoer gebruiken. Het gaat bij die onderzoeken bovendien om de vraag hoeveel grip zij eigenlijk hebben op hun eigen inlichtingendiensten, die zich in sommige gevallen nog minder dan de NSA gelegen laten liggen aan privacy-regels.

Inlichtingendiensten moeten inlichtingen kunnen vergaren omwille van onze veiligheid. Edward Snowden heeft in zijn missie met Glenn Greenwald (p....