Maar één Bibeb

Bibeb overleden. De radio aan de lijn. Over haar leven en werk was dinsdagmorgen al genoeg gezegd, nu ging het om de vraag of zulke interviews nog mogelijk zijn. Nemen redacties daar nog wel de tijd voor? Willen mensen zich daar nog wel voor lenen?

Sinds Bibeb interviewt de journalistiek zich suf. Hele generaties wilden haar werk voor Vrij Nederland navolgen. Weinigen kwamen in de buurt. Wie het portret van Bibeb leest (pagina 88-93), begrijpt waarom. Haar werkwijze was uniek. Zij ontving mensen bij haar thuis, praatte veel over zichzelf en liet lange stiltes vallen. Maar haar persoonlijkheid moet het echte verschil hebben gemaakt. Zij was onbeschaamd nieuwsgierig, maar ook oprecht belangstellend. Zelfs degenen met de grootste weerzin tegen Bibeb, onderwierpen zich aan haar.

Met terugwerkende kracht lijken ook de geïnterviewden uniek. De politici, ondernemers, en kunstenaars waren vaak net zulke grote persoonlijkheden. In hun ijdelheid waren zij wellicht...