Duiders en zieners

Hoewel hij zuurstof tekort komt, ademt Jan Blokker als vanouds. ‘De journalistiek in Nederland heeft een eeuw onder de verzuiling gezucht en is daardoor nooit echt volwassen geworden,’ zegt de publicist vanaf zijn tijdelijk ziekbed tegen Coen Verbraak (p. 24). Hij gelooft in de toekomst van de dagbladen, maar dan zullen de journalisten zich moeten bevrijden van hun neiging eerder verslag te doen van wat wenselijk is dan van wat er werkelijk gebeurt.

Er zijn aanwijzingen dat er juist een zekere herzuiling plaatsvindt, niet alleen bij de publieke omroepen (p. 19), maar ook bij de dagbladen. Voortdurend hoor je, ook in journalistieke kringen, dat tegenwoordig iedereen al het nieuws zomaar uit de lucht kan plukken, waardoor de journalist niet veel anders rest dan zich weer om te scholen tot duider en ziener. Omdat de krant er geen brood meer in ziet de lezer te vertellen wat er is gebeurd, legt zij zich weer meer toe op de vraag wat de lezer er van moet vinden....