Ayaan, Job, Geert

Zes jaar geleden publiceerde Ayaan Hirsi Ali in Trouw een open brief aan Job Cohen. Zij noemde het een ernstige vergissing dat hij de ‘religieuze infrastructuur’ in de stad ook wilde benutten om de integratie te bevorderen. ‘En dat is erg jammer want u bent een sympathieke en betrokken man.’ Zij betoogde dat de ‘ware moslim’ niet wil integreren en geen ander doel voor ogen heeft dan onderwerping van de ongelovigen. De burgemeester liet zich thee in de ogen strooien. Als voorbeeld noemde zij de subsidie voor het gescheiden schoolzwemmen op een islamitische basisschool. Daarmee legitimeert de overheid de conservatieve islam en ondermijnt zij de scheiding van kerk en staat.

Cohen gaf geen krimp. Religie is nu eenmaal ‘vrijwel het enige ankerpunt’ dat mensen hebben die in Nederland moeten integreren, schreef hij in zijn repliek. En wat het zwemmen betreft, houdt de burgemeester het ‘inderdaad liever praktisch’. Hij heeft liever dat mensen in zijn waterige stad kunnen...