Kruisgang

Nu uit Rome geen paasboodschap is gekomen waaraan slachtoffers van kerkelijk seksueel misbruik troost zouden kunnen ontlenen, is het misschien goed nog even terug te komen op de krasse tekening van Peter van Straaten in VN 11: een devoot knielende jongeling wordt gepenetreerd door het kruis. Enkele lezers lieten weten daar aanstoot aan te nemen. Vroeger zou het een veelvoud zijn geweest en waren er wellicht zelfs Kamervragen over gesteld, maar echte opwinding wordt tegenwoordig gereserveerd voor spotprenten waarin mensen een krenking van de gevoelens van moslims zien. Een lezer kon goed billijken dat Peter voor het onderwerp had gekozen. De getuigenissen van degenen die in hun jonge jaren aan de zorg van kerkelijke instellingen waren toevertrouwd, hadden ook hem geschokt. En deze lezer noemde het uitblijven van adequate reacties van verantwoordelijken in de kerk ‘pijnlijk voor allen die zich katholiek voelen’. Maar hij vond de tekening ongepast, omdat het kruis als dader...