Hapklaar

Jacques Wallage heeft eens gezegd dat politici en media het slechtste in elkaar naar boven halen. Het relaas van Alexander Pechtold over de verkiezingscampagne lijkt dat te bevestigen (p. 32). Er is in die weken veel slechtigheid naar boven gekomen, inclusief de inhoud van enkele vuilniszakken. Dat laatste was een journalistieke kwajongensstreek waar iedereen schande van sprak. Terecht, maar het is misschien verbazingwekkender waartoe politici en media elkaar in campagnetijd gewoonlijk weten te verleiden. Het logboekje van Pechtold is verhelderend. De lijsttrekker laat zich van hot naar her slepen. Het gaat daarbij zelden over zaken als de initiatiefwet om de enkele-feitconstructie uit de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) te schrappen, maar vooral over het favoriete gerecht, de muziekvoorkeur en een spontane reactie op de trefwoorden ‘grijs’, ‘hakken’ en ‘verrassing’. Daarbij is het opletten geblazen, want als BNN vraagt naar de prijs van een halfje wit bedoelen ze...