Droom

Nederlandse troepen zijn begonnen met de terugtrekking uit de Afghaanse provincie Uruzgan. Journalisten proberen de balans van vier jaar op te maken, maar dat lijkt een onmogelijke opgave. Moet je het aantal waterputten tellen? Het aantal slachtoffers? Moet je afgaan op de oudste in een dorp die zegt Nederland eeuwig dankbaar te zijn? Of op het aantal granaten dat uit hetzelfde dorp op je afgevuurd wordt?

De gevoelens zijn gemengd. Nederland trekt zich nu terug. Te vrezen valt dat wat er aan opbouw mogelijk was, weer snel teniet wordt gedaan. President Obama erfde de oorlog van Bush en zoekt naar een uitweg. Hij stuurt meer troepen om de Afghanen sneller te leren op eigen benen te staan, maar niemand weet of dat ook kan. De Britse minister van Defensie noemde het onlangs ‘een gebroken dertiende-eeuws land’. Dat was niet beleefd, vonden ze in Kabul, maar daarom was het nog niet onwaar.

Hoe middeleeuws het land ook mag lijken, de bevolking is jong: zeventig procent van de ruim...