Feest

Het CDA, dat na de verkiezingen meende dat het slechts bescheidenheid paste, zag zich zaterdag opeens als middelpunt op een ‘feest van de democratie’. Wat in Arnhem opviel, was dat vrijwel niemand het had over de inhoud van het regeerakkoord. Dat werd hoogstens in bijzinnen afgedaan als ‘goed voor het CDA en het land’ of woorden van gelijke strekking. Het twistpunt was het gedoogvehikel en anders niet.

Vreemd, want het moet toch ook verschil maken wát er gedoogd wordt. Nu Ferrier en Koppejan hun verzet tegen het groepsdenken (p. 86) staken, is de weg eindelijk vrij voor de enige echte bordesfoto. Dan gaat er dus daadwerkelijk geregeerd worden op basis van het vierendertig pagina’s tellende document ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’.

Het is de moeite waard daar toch even bij stil te staan, even verder te kijken dan de tien extra kilometer per uur en het roken in een klein café. Welk antwoord bieden CDA en VVD op de echte problemen van deze tijd? Hoe gaan zij de gevolgen van...