Schone lei

Een nieuw jaar begin je het liefst met een schone lei. Vandaar hier een excuus aan Job Cohen. In het winternummer stond een uitvoerig interview met de PvdA-leider. Het ging over de campagne, de formatie, de kritiek op zijn leiderschap, de worsteling om de PvdA weer vooruit te krijgen en over zijn diepere beweegredenen zich in een ongewis politiek avontuur te storten. Over dat laatste had Cohen nog eens goed nagedacht. Hij maakt zich grote zorgen over een samenleving waar je als vreemden tegenover elkaar staat. ‘Misschien,’ zei hij, ‘heeft dat ook te maken met mijn afkomst, met mijn verleden. Met mijn ouders die de oorlog overleefd hebben.’ Zij hadden aan den lijve ervaren hoe Joden werden buitengesloten. Cohen zegt de vervreemding in de samenleving ‘nu ook weer’ te zien. Daarop stellen wij de vraag: ‘Gebeurt nu weer wat in de jaren dertig gebeurde: dat mensen worden buitengesloten?’ Cohen antwoordt: ‘Ja. Praat met de mensen en je hoort het.’ En: ‘De PVV zegt gewoon...