Schellinkje

Nee, het is geen afrekening van rechts. Cultuur is ook geen linkse of rechtse hobby. Kunst is niet eens een hobby. ‘Er zijn mensen die heel goed hun brood kunnen verdienen in de kunst. Dat heeft niks met hobby’s te maken.’ Aldus Halbe Zijlstra, staatssecretaris van OCW voor de VVD (pag. 24).

Op de vraag waarom dit kabinet op cultuur zo veel meer snoeit dan op andere posten, volgt een helder maar toch wat onbevredigend antwoord: Zijlstra wil niet korten omdat er nu eenmaal bezuinigd moet worden, hij wil een omslag bewerkstelligen in de gehele kunstsector. Met zes procent wordt het maar kaasschaven, maar met twintig procent gaat er echt wat gebeuren. Dan worden kunstenaars, gezelschappen en instellingen wel gedwongen te gaan ondernemen, meer op zoek te gaan naar publiek en particuliere financiers. Hetzelfde geldt voor de verhoging van het btw-tarief voor podiumkunsten. Dat moet theaterdirecteuren inspireren met ‘meer prijsdifferentiatie’ te komen: voor ‘een topplaats op...