Lekker stampen

Dankzij de welwillendheid van Julian Assange mogen wij nu een deel van de berichten lezen die Amerikaanse diplomaten te Den Haag de afgelopen jaren naar hun hoofdstad hebben gezonden. Over het beeld dat daaruit oprijst, leest u meer in dit nummer (p. 14, 21 en 23).

Dat Nederland gefixeerd is op de trans-atlantische betrekkingen is misschien niet verrassend, maar het is wel bijzonder te lezen hoe handig de Amerikanen daarmee omgaan. Het is mij onbekend hoe Chinese, Franse of Duitse collega’s rapporteren, maar de Amerikanen kunnen er wat van. Je zou ze zo een weekblad laten maken. De berichten zijn scherp, helder, feitelijk en verrassend leesbaar.

Mooi zijn de scene setters, korte analyses voor bewindslieden die even bijgepraat moeten worden voordat zij een Nederlander ontmoeten. Zo bereidt zaakgelastigde Gallagher in maart 2009 de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, voor op haar treffen met collega Maxime Verhagen: ‘De zwakke regeringscoalitie –...