Premier (v)

Neelie Kroes is de premier die Neder-land nooit heeft gekregen. Vorig jaar kwam de eurocommissaris weer even in beeld. De verkiezingsuitslag van 9 juni wees alle kanten op. Mark Rutte had met één zetel verschil de sleutel in handen. Hij zei een enkele keer niet uit te sluiten dat hij in de Kamer zou blijven om het premierschap over te laten aan een liberale veteraan, Neelie Kroes bijvoorbeeld. Maar hij liet het bij een enkele keer.

Nu wordt Rutte geprezen om zijn communicatieve vaardigheden – iedereen vindt hem aardig en begrijpt wat hij zegt – maar wie de loopbaan van Kroes overziet en zijn eigen politieke voorkeur even vergeet, kan het toch betreuren dat zij zo snel weer uit beeld is verdwenen. Uit het portret van Harm Ede Botje en Mischa Cohen blijkt hoezeer zij is ‘gevormd door de butsen en deuken die zij heeft opgelopen in haar leven’ (p. 22-37). Er zijn zeker hoofdstukken in haar biografie die twijfels oproepen over haar karakter en vermogen te oordelen, maar er...