Draaierig

In hun dadendrang komen leden van het kabinet zichzelf nog wel eens tegen. Zo is de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, druk doende met de oprichting van een landelijk politiekorps. Als burgemeester was hij daar zo tegen dat hij dreigde ‘alles uit de kast te halen’ om het te torpederen. Naar eigen zeggen is hij tot inkeer gekomen toen hij een tijdje in Tilburg als burgemeester waarnam. Het plan past in een reeks maatregelen waarmee de minister en staatssecretaris Fred Teeven ons land veiliger willen maken, althans ons ‘gevoel’ van onveiligheid willen wegnemen. Zij hebben daarbij te veel haast om zich al te zeer te bekommeren om de schaduwzijden (p. 20). Veranderen van standpunt is prima, als je daar ook duidelijk over bent. Een andere minister, Gerd Leers van Immigratie en Asiel, heeft daar meer moeite mee. Als burgemeester van Maastricht hield hij hartstochtelijke pleidooien voor een ruimhartig asielbeleid. Zo schreef hij clementieverzoeken voor de...